University of Texas at Austin
Celebrating the Life

Buscar

Capacidad de búsqueda y filtrado son limitados..........más información.

18 Documentos

Contenido Caja Fecha orden alfabético Legajo Sub Legajo Libro Descripción Código
1 Documentos 1986-XX-XX--XXXX-XX-XX 762 Capturas de vehículos 21263082342007
1 Documentos 1986-XX-XX--XXXX-XX-XX 1823 Conocimientos 752411101942007
1 Documentos 1986-XX-XX--XXXX-XX-XX 738 Control de revólveres personal 72284772342007
1 Documentos 1986-XX-XX--XXXX-XX-XX 1808 Cuaderno de radiogramas y circulares 322226131842007
1 Documentos 1986-XX-XX--XXXX-XX-XX 1809 Cuadernos de circulares 77573131842007
1 Documentos 1986-XX-XX--XXXX-XX-XX 1817 Cuerpo motorizado 94358111942007
1 Documentos 1986-XX-XX--XXXX-XX-XX 1805 Entradas y salidas de vehículos 19551281942007
1 Documentos 1986-XX-XX--XXXX-XX-XX 1811 Factura de vehículos robados 781129121842007
1 Documentos 1986-XX-XX--XXXX-XX-XX 1748 Libro centro unidades móviles radiopatrullas 9564192042007
1 Documentos 1986-XX-XX--XXXX-XX-XX 1793 Libro de novedades varios de la jefatura de servicios 25272972042007
1 Documentos 1986-XX-XX--XXXX-XX-XX 1841 Libro para novedades para la jefatura del cuerpo 382039111842007
1 Documentos 1986-XX-XX--XXXX-XX-XX 1842 Libro radiogramas cuerpo de radiopatrullas 1005722111842007
1 Documentos 1986-XX-XX--XXXX-XX-XX 1810 S/D 242350121842007
1 Documentos 1986-XX-XX--XXXX-XX-XX 1804 S/D 42383981942007
1 Documentos 1986-XX-XX--XXXX-XX-XX 1803 S/D 69345281942007
1 Documentos 1986-XX-XX--XXXX-XX-XX 1815 S/D 615426121942007
1 Documentos 1986-XX-XX--XXXX-XX-XX 1819 S/D 49847121942007
1 Documentos 1986-XX-XX--XXXX-XX-XX 1635 cuerpo de radiopatrullas / Comisario general 11315992042007