University of Texas at Austin
Celebrating the Life

Buscar

Capacidad de búsqueda y filtrado son limitados..........más información.

17 Documentos

Contenido Caja Fecha orden alfabético Legajo Sub Legajo Libro Descripción Código
1 Documentos 240001 1975-01-XX--XXXX-XX-XX 1 1.7 71851192312008
1 Documentos 240001 1975-01-XX--XXXX-XX-XX 1 1.1 111616152412008
1 Documentos 240007 1975-07-XX--XXXX-XX-XX 1 1.6 31110142412008
1 Documentos 240008 1975-08-XX--XXXX-XX-XX 1 1.12 19180192312008
1 Documentos 240029 1977-05-XX--XXXX-XX-XX 1 1.15 62059111242007
1 Documentos 240029 1977-05-XX--XXXX-XX-XX 1 1.1 30154481342007
1 Documentos 240032 1977-08-XX--XXXX-XX-XX 1 1.25 4828791342007
1 Documentos 240033 1977-09-XX--XXXX-XX-XX 1 1.4 3695518122008
1 Documentos 240035 1977-11-XX--XXXX-XX-XX 1 1.22 282151173112008
1 Documentos 240037 1978-01-XX--XXXX-XX-XX 1 1.19 45345818122008
1 Documentos 240040 1978-04-XX--XXXX-XX-XX 1 1.4 8450781342007
1 Documentos 240048 1978-12-XX--XXXX-XX-XX 1 1.1 305018181352008
1 Documentos 240048 1978-12-XX--XXXX-XX-XX 1 1.16 131056171452008
1 Documentos 240048 1978-12-XX--XXXX-XX-XX 1 1.30 88452161552008
1 Documentos 240050 1979-02-XX--XXXX-XX-XX 1 1.9 411553111342007
1 Documentos 240053 1979-05-XX--XXXX-XX-XX 1 1.2 2563591342007
1 Documentos 240059 1979-11-XX--XXXX-XX-XX 1 1.14 4002215522008